fbpx

Plum Point Motel

  • Hotel / Motel
  • Accommodations
P.O. Box 106
Plum Point, NL A0K 4A0
(709) 247-2533
(709) 247-2327 (fax)

    Search

    How do I?